Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33312

Hvordan kan allmennlegen møte pasienter med bekymringer og grubling? Metakognitivt perspektiv, og verktøy i allmennpraksis

2-4. apr 2019

Jeløy Radio

Skriv ut

Metakognitivt perspektiv, og verktøy i allmennpraksis
Ved psykologspesialistene Lars Gregorius Røv og Danielle Wright

Informasjon