Alle kurs
ID. 33312

Hvordan kan allmennlegen møte pasienter med bekymringer og grubling? Metakognitivt perspektiv, og verktøy i allmennpraksis

2-4. apr 2019

Jeløy Radio

Skriv ut

Metakognitivt perspektiv, og verktøy i allmennpraksis
Ved psykologspesialistene Lars Gregorius Røv og Danielle Wright

Informasjon