Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33302

Søvnsykdommer, med fokus på utredning og behandling av søvnapne og hypersomnier

Informasjon

Leger i ulike sykehus-spesialiteter: ØNH, lungemedisin, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, pediatri, rus- og avhengighetsmedisin