Alle kurs
ID. 33300

Hofte, kne og ankel. Diagnostikk og behandling

The hip, knee and ankle joint; Diagnosis and Treatment

Informasjon

Leger under spesialisering og spesialister i allmennmedisin. Andre leger som har med pasienter med muskel-skjelettlidelser å gjøre.