Alle kurs
ID. 33299

Militær seleksjonsmedisin

13-14. mai 2019

Forsvarets Sanitet - Sessvollmoen

Skriv ut

Informasjon

Vernepliktige leger, militært ansatte leger, sesjonsleger, innrykksleger og andre med interesse for seleksjonsmedisin.