Alle kurs
ID. 33289

Dykkemedisin - grunnkurs

14-18. jan 2019

Haakonsvern Orlogsstasjon

Skriv ut

Informasjon

Vernepliktige leger, leger i allmennpraksis, anestesileger tilknyttet prehospital tjeneste, spesialister innen andre fagområder (spesielt øre-nese-hals og nevrologi) som utreder dykkere hvor dykkerlaterte skader er relevante differensialdiagnoser.