Alle kurs
ID. 33287

Laparoskopi ved akutt abdomen

14-15. feb 2019

St. Olavs Hospital

Skriv ut

Informasjon

Kirurger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi samt gynekologer under utdanning.