Alle kurs
ID. 33282

Nasjonal konferanse om prehospitale tjenester

12-13. des 2018

Oslo kongressenter

Skriv ut

Informasjon

Ansatte ved AMK-sentraler, ambulansetjenesten, prehospitale enheter, kommuneleger, fylkesleger, helse- og sosialsjefer m.fl.