Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33282

Nasjonal konferanse om prehospitale tjenester

12-13. des 2018

Oslo kongressenter

Skriv ut

Informasjon

Ansatte ved AMK-sentraler, ambulansetjenesten, prehospitale enheter, kommuneleger, fylkesleger, helse- og sosialsjefer m.fl.