Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33265

Videregående statistikk via Internet: Levetidsanalyse

4. feb - 23. apr 2019

Fjernundervisning

Skriv ut

Informasjon

Alle leger i Norge