Alle kurs
ID. 33222

Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

Obstetric Doppler ultrasound and intrauterine growth assessment. Antenatal surveillance .

Informasjon

Leger i spesialisering i fødselshjelp og kvinneksykdommer. Spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer, andre interesserte dersom det er plass.