Alle kurs
ID. 32607

Nevroradiologi og øre-nese-hals-radiologi

Neuroradiology, Head and Neck Radiology

Informasjon

Leger i spesialisering i radiologi. Nevrokirurger, nevrologer, ØHN-spesialister og andre interesserte leger.