Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32607

Nevroradiologi og øre-nese-hals-radiologi

Neuroradiology, Head and Neck Radiology

Informasjon

Leger i spesialisering i radiologi. Nevrokirurger, nevrologer, ØHN-spesialister og andre interesserte leger.