Alle kurs
ID. 32598

Oppdateringskurs i dykkemedisin

Informasjon

Leger godkjent av Helsedirektoratet til å gjennomføre helseundersøkelse av dykkere i petroleumsvirksomheten til havs og som iflg. Helsedirektoratet er pålagt resertifiseringskurs hvert 3. år.