Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32598

Oppdateringskurs i dykkemedisin

Informasjon

Leger godkjent av Helsedirektoratet til å gjennomføre helseundersøkelse av dykkere i petroleumsvirksomheten til havs og som iflg. Helsedirektoratet er pålagt resertifiseringskurs hvert 3. år.