Alle kurs
ID. 32578

Preventiv kardiologi: Prinsipper og praktisk gjennomføring i primær prevensjon

Preventive cardiology: Principles and practice in primary prevention.

Informasjon

Kurset er beregnet på leger under utdanning i allmennpraksis, og spesialister i allmenpraksis, indremedisin, endokrinologi og hjertesykdommer. Det egner seg også for ernæringsfysiologer og sykepleiere med spesiell interesse for preventiv kardiologi.