Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 30017

Spirometri - Nettkurs

Informasjon

Kursdeltakeren skal lære - prosedyre for spirometri med forsert ekspirasjon - de viktigste volum og flow-mål: FVC, FEV1, PEF og FEF50, samt FEV1% (FEV1 i % av FVC) - å kjenne igjen volum-tid-kurven og flow-volum-kurven hos normale, hos obstruktive, ved restriktiv lungesykdom og ved dårlig utført test - vite om grenseverdier for obstruksjon (FEV1 i % av forventet og FEV1%) - prosedyre for reversibilitetstest og kriterier for positiv test - bli kjent med følgende indikasjoner for spirometri/reversibilitetstest: diagnostikk ved mistanke om astma/KOLS, diagnostikk ved hoste og dyspne, kontroll av obstruktiv lungesykdom og venstresidig hjertesvikt.