Alle kurs
ID. 30015

Smittevern - Nettkurs

Informasjon

Etter endt kurs skal du: - Kjenne allmennlegens oppgaver i smittevernet - Kjenne relevant lovverk for smittevern på internett - Å kunne gjennomføre konsultasjoner og hjemmebesøk på en hygienisk forsvarlig måte.