Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 30014

Folkehelseloven og miljørettet helsevern - Nettkurs

Informasjon

Etter endt kurs skal du: - kjenne folkehelseloven - vite hva miljørettet helsevern er - kjenne allmennlegens rolle innenfor folkehelse og miljørettet helsevern