Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 30010

Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste - Nettkurs

Informasjon

Arbeidsmedisin - kunne utøve din rolle innenfor arbeidsmedisin og forebyggende arbeid - kjenne til nyttige verktøy og ressurser på internett - kjenne til relevante lover og regler

Bedriftshelsetjeneste - kjenne hensikten med bedriftshelsetjeneste - kjenne bedriftshelsetjenestens oppgaver - kjenne til relevante lover og regler