Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 30008

Muskel- og skjelettlidelser - Nettkurs

Informasjon

Dette kurset skal gi allmennlegen et godt grunnlag for å kunne forstå og håndtere ryggplagene på en god måte. Her er sykehistorie og enkle kliniske undersøkelser svært viktig. Kurset vil vise en grundig klinisk test slik den normalt gjøres hos nevrolog etter henvisning.