Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 30004

Allmennlegens møte med utviklingshemmede - Nettkurs

Informasjon

Kurset består av 19 leksjoner fordelt på 13 kapitler

 1. Utviklingshemning og allmennlegen
 2. Rettslig grunnlag for helsehjelp til utviklingshemmede
 3. Utviklingshemning; rettigheter, stønader og sosiale tjenester
 4. Utviklingshemning og adferdsendringer
 5. Utviklingshemning og psykiske lidelser
 6. Utviklingshemning, aldring og demens
 7. Down syndrom
 8. Utviklingshemning og epilepsi
 9. Utviklingshemning og cerebral parese
 10. Utviklingshemning og muskel- og skjelettlidelser
 11. Utviklingshemning og seksualitet
 12. Utviklingshemning og sanseforstyrrelser
 13. Funksjonshemning og munnhelse