Program for Farmakologiske mekanismer (26469)

Mandag 22. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

11.15 Introduksjon og presentasjon av kurset
12.15 Framakokinetiske modeller.
13.15 Lunsj.
14.15 Absorbsjon
15.15 Distribusjon.
16.15 Transport i et farmakokinetisk perspektiv
17.00 Slutt.

Tirsdag 23. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

09.15 Transportere som mål for utvikling av nye legemidler.
10.15 Molekyl modellering som verktøy for utvikling av nye legemidler.
11.15 Metabilosme.
12.15 Lunsj.
13.15 Oppdatering på CYP-feltet.
14.15 Clearance begrepet og renal ekskresjon
15.15 Farmakokinetisk programvare (I).
16.15 Farmakokinetisk programvare (II).
17.00 Slutt.

Onsdag 24. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

09.15 Gruppeoppgaver.
10.15 Framlegg av oppgavene.
11.15 Interaksjoner.
12.15 Lunsj.
13.15 Medikamentenes molekylære angrepspunkt, oversikt.
15.15 Reseptorer i cellemembranen (II).
16.15 Nukleære reseptorer.
17.00 Slutt.

Torsdag 25. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

09.15 Dose-respons-relasjoner, agonister, inverse agonister, antagonister.
10.15 Medikamentell effekt på ionekanaler.
11.15 Medikamentell effekt på transportere.
11.45 Medikamentell effekt på enzymer (I).
12.15 Lunsj.
13.15 Medikamentell effekt på enzymer (II).
14.00 Medikamentell påvirkning av malign vekst.
15.15 Gruppeoppgaver.
16.15 Framlegg av oppgavene.
17.00 Slutt.

Fredag 26. oktober

09.15 Rusmidler vs legemidler - begreper og begrepsavklaring.
10.15 Rusmidler - Virkningsmekanismer, kinetikk og variasjon i respons.
11.15
12.15 Lunsj.
13.15 Populasjonafarmakokinetikk (I).
14.15 Populasjonafarmakokinetikk (I)I.
15.00 Avslutning og utdelin gav hjemmeoppgaver.
15.15 Slutt.