Farmakologiske mekanismer (26469)

Dato: 22-26. okt 2012
Sted: UiT - Norges arktiske universitet
Adresse: Helsefakultetet (MH-bygget)
9037, TROMSØ

NORGE
Kurslokale: Aud 1, (plan 6) MH-bygget., se programmet for grupperom.
Påmeldingsfrist 12.08.2012
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Tromsø
Antall kurstimer 35
Maks antall deltakere 50

Priser

Lege: 5 200,-
Ikke lege: 10 400,-

Innhold

Tema: Basal og klinisk farmakokinetikk Farmakodynamikk Aspekter ved TDM Rusmidler Legemiddeltoksisitet Interaksjoner Bivirkninger Klinisk farmakologi in silico (software)

Andre opplysninger

Kurset er søkt godkjent

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 35 t,
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 35 t
Indremedisin: Obligatoriske kurs: 35 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 35 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 35 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 35 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 35 t,
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 35 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 35 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 35 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 35 t

Program for Farmakologiske mekanismer (26469)

Mandag 22. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

11.15 Introduksjon og presentasjon av kurset
12.15 Framakokinetiske modeller.
13.15 Lunsj.
14.15 Absorbsjon
15.15 Distribusjon.
16.15 Transport i et farmakokinetisk perspektiv
17.00 Slutt.

Tirsdag 23. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

09.15 Transportere som mål for utvikling av nye legemidler.
10.15 Molekyl modellering som verktøy for utvikling av nye legemidler.
11.15 Metabilosme.
12.15 Lunsj.
13.15 Oppdatering på CYP-feltet.
14.15 Clearance begrepet og renal ekskresjon
15.15 Farmakokinetisk programvare (I).
16.15 Farmakokinetisk programvare (II).
17.00 Slutt.

Onsdag 24. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

09.15 Gruppeoppgaver.
10.15 Framlegg av oppgavene.
11.15 Interaksjoner.
12.15 Lunsj.
13.15 Medikamentenes molekylære angrepspunkt, oversikt.
15.15 Reseptorer i cellemembranen (II).
16.15 Nukleære reseptorer.
17.00 Slutt.

Torsdag 25. oktober

Grupperom : kl 14.15 - 17.00; U.7.205, U7.206, U7.212

09.15 Dose-respons-relasjoner, agonister, inverse agonister, antagonister.
10.15 Medikamentell effekt på ionekanaler.
11.15 Medikamentell effekt på transportere.
11.45 Medikamentell effekt på enzymer (I).
12.15 Lunsj.
13.15 Medikamentell effekt på enzymer (II).
14.00 Medikamentell påvirkning av malign vekst.
15.15 Gruppeoppgaver.
16.15 Framlegg av oppgavene.
17.00 Slutt.

Fredag 26. oktober

09.15 Rusmidler vs legemidler - begreper og begrepsavklaring.
10.15 Rusmidler - Virkningsmekanismer, kinetikk og variasjon i respons.
11.15
12.15 Lunsj.
13.15 Populasjonafarmakokinetikk (I).
14.15 Populasjonafarmakokinetikk (I)I.
15.00 Avslutning og utdelin gav hjemmeoppgaver.
15.15 Slutt.