Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 26321

Praktisk kurs i endovaskulær teknikk

18-19. apr 2012

St. Olavs Hospital HF

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning og spesialister i radiologi og karkirurgi.