Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 30677

Legevakt - Nettkurs

Informasjon

Etter endt kurs skal du:

  • kjenne legevaktens hovedoppgaver
  • kjenne lover og regler som definerer legevaktarbeid
  • kjenne ulike måter å organisere legevakten på
  • kjenne endringene i organiseringen av legevakter i Norge
  • ha kjennskap til noen særtrekk og utfordringer ved legevaktarbeid