Alle kurs
ID. 31336

Kunnskapsbasert smertebehandling. Den 13. nasjonale fagkonferanse

5-6. jan 2017

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter.