Alle kurs
ID. 31263

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

1. sep 2016 - 4. jul 2017

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.