Alle kurs
ID. 31093

Palliativ medisin for allmennleger

21. sep 2016 - 1. apr 2017

St. Olavs Hospital

Skriv ut

Informasjon

Fastleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med kreft og lindrende behandling.