Alle kurs
ID. 31092

Grunnkurs A, EU-kurs 1 Allmennmedisin

6-10. mar 2017

Fleischers Hotel Voss

Skriv ut

Informasjon

Utdanningskandidatar til spes. i allmennmedisin, og legar som skal ha veileda teneste etter EU-direktivet.