Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 31683

Trygdemedisinske utfordringer

8-9. mar 2017

Quality Hotell Olavsgård

Skriv ut

Informasjon

Fastleger, rådgivende overleger i NAV, forsikringsleger, samfunnsmedisinere og andre med interesse for tematikken.