Alle kurs
ID. 31647

Psykofarmakologi for leger i BUP: Når medisiner er en del av behandlingen

2. feb 2017 - 1. okt 2018

Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP

Skriv ut

Informasjon

Leger i bup, både LIS og spesialister.