Alle kurs
ID. 31583

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

1. jan - 1. sep 2017

Skriv ut

Informasjon

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktsleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.