Alle kurs
ID. 31560

Kognitiv atferdsterapi for allmennleger. Innføringskurs

3. feb - 24. nov 2017

Scandic Oslo City

Skriv ut

Informasjon

Kurset går over ca. ett år og består av fem kurssamlinger. I tillegg til kurssamlingene deltar alle i smågrupper hvor de får veiledning på egne videokonsultasjoner. Vi forsøker å finne lokale veiledere for smågruppene der dette er mulig. Flere deltakere fra samme område vil styrke denne muligheten. I tillegg skal deltakerne lese anbefalt litteratur. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Innføringskurset er et samarbeid mellom NFA (Norsk forening for allmennmedisin) og NFKT (Norsk forening for kognitiv terapi).