Alle kurs
ID. 31556

Førstehjelp ved selvmordsfare

3. jan - 1. des 2017

Skriv ut

Informasjon

Ansatte i helsesektoren, utdanningssystemet, fengsel, politi, uttrykning. Det er de siste årene lagt stor vekt på at dette kurset skal tilbys ansatte i landetse kommuner. Kurset blir benyttet av både profesjonelle og frivillige hjelpere. Kurset er også brukt fast i flere utdanninger. Det er, og har vært en obligatorisk del av utdanningen i medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø siden 1999.