Alle kurs
ID. 31552

Erytrocytt- og trombocyttimmunologi - Immunhematologi

23-26. jan 2017

OUS - Ullevål

Skriv ut

Informasjon

Leger i utdanning og spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin. Kurset er også nyttig for kliniske spesialiteter hvor transfusjon er en del av behandling av pasienter; dvs. anestesiologi, blodsykdommer, onkologi, kirurgi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer.