Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 31543

Doping blant ungdom - Nettkurs

Informasjon

I dette kurset skal du lære om doping og dopingmidler, samt utredning og behandling av ungdom som benytter dopingmidler. Etter endt kurs skal du kunne: Ta opp en relevant anamnese, utføre en relevant klinisk undersøkelse, angi hvilke prøver som er aktuelle og tolke prøvesvar.

I tillegg skal du kunne: Beskrive viktige elementer i behandling av pasienter som bruker/har brukt doping, angi aktuelle aktører i oppfølging av pasienter som bruker/har brukt doping, vurdere om helsekrav for førerkort er oppfylt og vurdere om melding til barnevern er aktuelt eller om det foreligger avvergingsplikt.