Alle kurs
ID. 31509

Nevroimmunologi

Neuroimmunology

7-8. des 2017

Haukeland universitetssykehus

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning i nevrologi, nevrokirurgi, oftalmologi, reumatologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi og transfusjonsmedisin, allmennmedisin. Kurset er obligatorisk i spesialiteten nevrologi.