Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32285

Psykiatri og makt. Adventseminar Norsk psykiatrisk forening

10. nov 2017

OUS - Gaustad sykehus

Skriv ut

Informasjon

Psykiatere, psykologer, LIS i psykiatri. Andre interesserte er svært velkomne.