Alle kurs
ID. 32252

Jus for allmennleger - Nettkurs

Informasjon

Målgruppen er spesialister i allmennmedisin.

Både medlemmer og ikke-medlemmer har tilgang til kurset.

Påmelding