Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32252

Jus for allmennleger - Nettkurs

Informasjon

Målgruppen er spesialister i allmennmedisin.

Både medlemmer og ikke-medlemmer har tilgang til kurset.

Påmelding