Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32229

SKIL kurs: Grunnkurs i kvalitet i legekontor - Nettkurs

Informasjon

Leger og annet personale ved legekontor som ønsker å få en innføring i hvordan kvalitetsarbeid på legekontor kan organiseres. Kurset er også nyttig for andre som jobbe tett opp mot legekontor, eks. kommuneleger-/kommuneoverleger.