Alle kurs
ID. 32229

SKIL kurs: Grunnkurs i kvalitet i legekontor - Nettkurs

Informasjon

Leger og annet personale ved legekontor som ønsker å få en innføring i hvordan kvalitetsarbeid på legekontor kan organiseres. Kurset er også nyttig for andre som jobbe tett opp mot legekontor, eks. kommuneleger-/kommuneoverleger.