Alle kurs
ID. 32223

SKIL kurs: Ditt EPJ-løft - Nettkurs

Informasjon

Leger og annet personale ved legekontor som ønsker å få en innføring i nye funksjoner i deres journalsystem som er nyttige for arbeidshverdagen. Dette er ett av flere kommende kurs, og omhandler følgende: Samstemmingsmodulen for legemidler, Elektronisk overføring av journal, Digital Dialog og Nasjonalt laboratoriekodeverk.