Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32223

SKIL kurs: Ditt EPJ-løft - Nettkurs

Informasjon

Leger og annet personale ved legekontor som ønsker å få en innføring i nye funksjoner i deres journalsystem som er nyttige for arbeidshverdagen. Dette er ett av flere kommende kurs, og omhandler følgende: Samstemmingsmodulen for legemidler, Elektronisk overføring av journal, Digital Dialog og Nasjonalt laboratoriekodeverk.