Alle kurs
ID. 32220

Pre- og postoperativ behandling og intensivmedisin

Pre- and postoperative care and Intensive care medicine

15-19. jan 2018

OUS - Ullevål

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning i kirurgi og anestesi. Det er også av interesse for leger under utdanning i gynekologi og indremedisin. Det forutsettes at kursdeltakerne har full tjenestefrihet i kurstiden.