Forum for klinisk fysiologi (32200)

Dato: 10-11. jan 2019
Sted: Forskningsparken
Adresse: Gaustadalléen 21
0349, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 10.01.2018
Praktiske henvendelser: Kurs og kongresservice AS
Antall kurstimer 15
Maks antall deltakere 150
Kurseier Norsk foren. for lungemedisin

Priser

Deltaker: 3 800,-

Målgruppe

Fagpersoner med interesse for klinisk fysiologi.

Læringsmål

Opplæring i ulike aspekter i klinisk fysiologi, med vekt på sirkulasjon og gassutveksling.

Påmelding

Lenke til påmeldingssiden for Forum for Klinisk Fysiologi 2019

http://axacoair.se/go?y5LQtBYW

PRAKTISKE HENVENDELSER til:

Kongress & Kultur AS, tlf: 55 55 36 55,

e-post: post@kongress.no

Kurskomite

Morten Nissen Melsom (Kursleder)
Trine Stensrud
Inger Kristine Holtermann Ariansen
Elisabeth Edvardsen
Tine Veronica Karlsen
Siri Holm Solberg
Jonny Hisdal
Einar Thorsen
Anne Edvardsen
Asle Hirth

Godkjenninger

Videreutdanning

Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 15 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 15 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Forum for klinisk fysiologi (32200)

Torsdag 10. januar

09.30 Registrering m/kaffe og frukt
10.15 Velkommen

- Læringsmål og praktisk informasjon v/ Morten Melsom (leder) inkl. Kahoot v/ Dekan Trine Karlsen (Nord universitet)

CPET - sentrale målevariabler og tolkning

Møteledere: Anne Edvardsen og Ingunn Skjørten

10.45 Introduksjon til CPET – gjennomføring og tolkning

v/ Elisabeth Edvardsen

11.40 Gruppeoppgaver CPET

v/ Elisabeth Edvardsen

12.00 Lunsj

Hjertesvikt

Møteledere: Per Anton Sirnes og Morten Melsom

13.00 Hvordan hjertesviktpasienter oppfører seg ved CPET

v/ Per Nivedal

13.50 Pause med kaffe (og frukt)

Forts. Hjertesvikt

14.10 Cellebiologiske forklaringer på hjertesvikt

v/William Louch, UiO

14.55 Kasuistikk

v/ Per Anton Sirnes

15.05 Pause med kaffe og frukt

CPET hos barn
Møteledere: Asle Hirth og Trine Stensrud

 

15.25 Barn og ungdom i vekst – fysiologiske endringer

v/ Professor Jostein Hallen, NIH

15.50 Hvordan tilrettelegge

 for fysisk aktivitet hos overvektige og fete barn og unge, effekt og erfaringer fra intervensjonsstudier

v/ Professor Sveinung B. Stølevik, UiA

16.10 Pause med brødblingser

Forts. CPET hos barn

16.35 Erfaring med belastningstesting

av barn utenfor egen lab - HOPP prosjektet

v/ Asgeir Mamen, Høyskolen Kristiania

17.00 Erfaring med belastningstesting

v/ Asle Hirth

17.20 Forflytningspause med kaffe og kake

Praktiske demonstrasjoner i laboratoriet:
 

CPET av lunge pasient v/ Liv Karin Vesteng og Ingunn Skjørten

CPET av hjerte pasient v/Elisabeth Edvardsen og Per Anton Sirnes

18.40 Slutt

Festmiddag i toppetasjen på Forskningsparken

Fredag 11. januar

08.00 Tolking av demonstrasjoner

Møteledere: Asle Hirth

09.00 Gjennomgang og tolking av torsdagens tester

 v/ Per Anton Sirnes, Elisabeth Edvardsen, Anne Edvardsen og Ingunn Skjørten.

09.40 Pause med kaffe og frukt

Trening som medisin

Møteledere: Jonny Hisdal og Trine Karlsen

10.00 Exercise is medicine

 v/ Fredrik Kristiansen, NiH

10.20 Trening ved diastolisk hjertesvikt

v/ Jostein Grimsmo

10.40 Kasuistikk

v/ Jonny Hisdal

10.55 Pause med kaffe og frukt

Forts. Trening som medisin

11.05 Trening av pasienter ved perifer arteriell sirkulasjonssvikt

v/ Inger Lise Aamodt

11.25 Trening ved sarkiodose og fatigue – CPET før og etter rehabilitering

v/ Anita Grongstad

11.45 Kasuistikk

v/ Morten Melsom

12.00 Lunsj

Trening og kreft

Møteledere: Elisabeth Edvardsen og Trine Stensrud

12.45 Nye begreper

for rapportering av innhold i treningsintervensjoner: - Et potensiale for bedre overføring til praksis?

v/ Tormod Skogstad Nilsen, NIH

13.10 Effekt av trening på tumorbiologi

v/ Tormod Skogstad Nilsen, NIH

13.30 Pause med kaffe og kake

Praktisk respirasjonsfysiologi

Møteledere: Eivind Thorsen og Ingunn Skjørten

13.50 Dynamisk hyperinflasjon – med og uten oksygen

v/ Liv Karin Vesteng

14.15 Flow-limitasjon målt ved exercise flow volume loops

v/ Elisabeth Edvardsen

14.35 Avslutning

 - Evaluering av læringsmål

v/ Morten Melsom og Trine Karlsen inkl. Kahoot

14.50 Slutt