Alle kurs
ID. 32164

Porfyrisykdommer/porphyrias

Porphyrias

30-31. jan 2018

Haukeland universitetssykehus

Skriv ut

Informasjon

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.