Alle kurs
ID. 32148

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

9-11. des 2017

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.