Alle kurs
ID. 32143

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

14-16. aug 2017

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.