Alle kurs
ID. 32140

De sårbare og alvorlig syke gamle - Legens utfordringer og muligheter

10-11. nov 2017

Bergen Røde Kors sykehjem AS

Skriv ut

Informasjon

Leger som jobber med gamle.