Hjertesykdommer for indremedisin - Nettkurs med samling (32129)

Clinical Cardiology for the specialty in intern medicine

Dato: 27. sep - 1. okt 2018
Kurslokale: Internettkurs (3 dager) og samling (2 dager).
Påmeldingsfrist 01.05.2018
Praktiske henvendelser: Seksjon for fagutvikling og utdanning
Antall kurstimer 40
Maks antall deltakere 150
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 7 000,-

Målgruppe

Leger under spesialisering i indremedisin.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha de nødvendige basale kunnskaper om hjertesykdommer for å kunne iverksette diagnostikk og behandling i akutte situasjoner samt kjenne til nødvendig utredning og muligheter for optimal behandling av kroniske hjertelidelser.

Innhold: Kurset dekker disse temaene: - Forebygging - Klinisk undersøkelse - Koronarsykdom - Klaffesykdommer - Hypertensjon - Hjertesvikt - Arytmier - Perikardsykdommer og myokarditter - Hjertestans

Påmelding

Du melder deg på samling ved å gå til følgende side:

https://beta.legeforeningen.no/utdanning/kurs/

Under overskriften "Kurs", følg anvisningene - dvs logg deg inn som medlem eller ikke-medlem.

Er du medlem er brukernavnet medlemsnummer. Klikk "glemt passord dersom du mangler passord.

Gå så til obligatoriske kurs. På listen finner du grunnkurs i hjertesykdommer, meld deg inn i kurset via rett samling.

Andre opplysninger

Legeforeningens sekretariat har i samarbeid med en rekke spesialister ved universitetssykehusene og andre sykehus utviklet et e-læringskurs i klinisk kardiologi.

Prosjektledere/pedagoger er Ingrid Kjerschow Lohne og Laura Gray, Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat.

Nettdelen består av artikler (pdf) og e-læringsmoduler, som forbereder deltakerne til deltakelse i de regionale samlingene. Samlingene vil bestå av diskusjoner, praktiske øvelser og kasuistikkgjennomganger. Nettdelen må bestås før deltakelse på samling. Alle deltakere må levere en enkel evaluering etter gjennomført samling. De regionale samlinger gjennomføres høsten 2015.

Kasuistikk: Vi oppfordrer deltakere til å samarbeide om å lage kasuistikk, slik at mengden kasuistikker som skal gjennomleses av kurslederene begrenses. Men alle deltakere må likevel laste inn kasuistikken på sin profil på nettkursportalen for å bestå kurset. Husk å forminske alle bilder som legges inn slik at kasuistikkfila ikke blir for stor til opplasting.

Du melder deg på samling ved å gå til følgende side:

https://beta.legeforeningen.no/utdanning/kurs/

Under overskriften "Kurs", følg anvisningene - dvs logg deg inn som medlem eller ikke-medlem.

Er du medlem er brukernavnet medlemsnummer. Klikk "glemt passord dersom du mangler passord.

Gå så til obligatoriske kurs. På listen finner du grunnkurs i hjertesykdommer, meld deg inn i kurset via rett samling.

Du vil ikke motta bekreftelse på påmelding fra koordinatorkontoret, du møter bare på samlingen du er påmeldt til. Husk å signere presenslisten!

Følg for øvrig instrukser på nettsiden. Faktura sendes ut etter at samlingene er fullført.

Steder for regionale samlinger: Region Sør-Øst - OUS - Rikshospitalet, Region Vest - Haukeland universitetssykehus, Region Midt-Norge - St. Olavs hospital, Region Nord - universitetssykehuset i Tromsø. Deltakerne skal fortrinnsvis reise til samlingen i den regionen de arbeider.

Kurskomite

Rune Wiseth
Geir Heggelund
Sigrun Halvorsen
Gaute Vollan

Godkjenninger

Videreutdanning

Indremedisin: Obligatoriske kurs: 40 t

Etterutdanning

Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 40 t