Alle kurs
ID. 32040

Traumatologi, nevroanestesi / Barneanestesi og -intensiv og anestesi ved spesielle tilstander

Emergency medicine, neuroanaesthesia, paediatric anaesthesia, anaesthesia for specific conditions

4-8. des 2017

OUS - Ullevål

Skriv ut

Informasjon

Prehospital håndtering av akuttmedisinske tilstander. Avansert initial behandling av traumepasienter, prehospitalt og i sykehus. Håndtering av hode og nakkeskader, samt andre akutte nevrokirurgiske tilstander. Avansert transportmedisin. Barneanestesi. Barneintensivmedisin. Anestesi ved spesielle medisinske tilstander og organdonasjon.