Obligatorisk emnekurs i psykofarmakologi (31935)

Course of clinical psychopharmacology

Dato: 15-18. jan 2018
Sted: Haukeland universitetssykehus
Adresse: Jonas Lies vei 65
5021, BERGEN

NORGE
Kurslokale: Bikuben (eget bygg i sykehusparken)
Påmeldingsfrist 19.11.2017
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Bergen
Epost: Kurs.bergen@legeforeningen.no
Antall kurstimer 25
Maks antall deltakere 100
Kurseier Norsk psykiatrisk forening

Priser

Lege: 6 100,-
Ikke lege: 12 200,-

Målgruppe

Leger i utdanning og spesialister i psykiatri.

Læringsmål

Å dekke de sentrale områder av den kliniske psykofarmakologi.

Kurskomite

Rune Andreas Kroken (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Psykiatri: Obligatoriske emnekurs: 0 t,

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 25 t

Program for Obligatorisk emnekurs i psykofarmakologi (31935)

Mandag 15. januar

10.00 Faglig og praktisk om kurset
10.15 Generell psykofarmakologi: kinetikk, dynamikk, serummålinger, genetikk.
Håvard Bentsen
12.00 Lunsj
12.45 Hvordan bedømme klinisk psykofarmakologilitteratur?

Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av farmakaterapi?


Ulrik Fredrik Malt
14.30 Farmakologisk behandling ved bipolare lidelser.
Ulrik Fredrik Malt
16.30 Slutt

Tirsdag 16. januar

09.00 Farmakologisk behandling ved depresjoner inkludert resistente depresjoner
Anders Lund
11.15 Psykofarmaka til gravide og ammende
Jan Øystein Berle
12.00 Lunsj
12.45 Hvordan kan klinisk farmasøyt bidra til økt kvalitet av behandlingen?

Oddgeir Selaas


Trude Mellingsæter
13.30 Farmakologisk behandling av ikke-affektive psykoser
Erik Johnsen
16.15 Slutt

Onsdag 17. januar

09.00 Farmakologisk behandling ved angstlidelser, herunder tvangssymptomer, fobier, PTSD, søvnforstyrrelse
Lars Tanum
12.00 Lunsj
12.45 Farmakologisk behandling ved ADHD.
Anne Halmøy
14.30 Ketamin og andre nyere behandlingsmetoder ved depresjon
Jan Øystein Berle
15.30 Farmakologisk behandling ved akuttpsykiatriske tilstander inkludert organiske hjernesyndromer

som delir, tvangsmidler - tvangsmedisineringsvedtak


Andreas Landsnes
16.30 Slutt

Torsdag 18. januar

09.00 Hva gjør RELIS? Bivirkninger, polyfarmasi interaksjoner.
Jan Didrik Schjøtt
11.15 SLV om resepter, generisk bytte, forholdet til apoteket
12.00 Lunsj
13.00 Psykofarmakologi i sikkerhetspsykiatrien
Per Ivar Finseth
14.00 Kursprøve med gjennomgang. Kursevaluering.
15.00 Slutt