Alle kurs
ID. 31935

Obligatorisk emnekurs i psykofarmakologi

Course of clinical psychopharmacology

15-18. jan 2018

Haukeland universitetssykehus

Skriv ut

Informasjon

Leger i utdanning og spesialister i psykiatri.