Alle kurs
ID. 31915

Emergency Management of Severe Burns (EMSB)

6. okt 2017

Haukeland universitetssykehus

Skriv ut

Informasjon

Leger i kirurgiske og anestesiologiske spesialiteter som vil kunne få ansvar for akuttbehandling av brannskade.