Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer (31839)

Dato: 25. sep 2017 - 30. sep 2019
Kurslokale: Pilestredet 75 C, Oslo
Praktiske henvendelser: Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)
Maks antall deltakere 40
Kurseier Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)

Innhold

Studieplan: http://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2015/11/Studieplan-lp.pdf

Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 8.000 per semester. I tillegg kommer veiledningsutgifter.

Godkjenninger

Videreutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t